Zástupce Justiční akademie se zúčastnil pracovní schůzky Evropské justiční vzdělávací sítě (European judicial training network, EJTN), která probíhala v prostorách nizozemské justiční vzdělávací instituce, Studiecentrum Rechtspleging (SSR) v Utrechtu. Schůzka byla zaměřená na výměnné stáže a studijní návštěvy odborných zaměstnanců justice.
Hlavním cílem výměnných stáží EJTN je zvýšit praktické znalosti o justičních systémech napříč evropským soudnictvím a prostřednictvím přímých kontaktů soudců a státních zástupců prohloubit znalost evropského práva a posílit ochranu lidských práv a svobod. Důležitým aspektem je také přímá výměna názorů a zkušeností mezi soudci, státními zástupci a školiteli členských států Evropské unie. Výměnný program klade důraz na rozvíjení evropské právní kultury, založené na vzájemné důvěře mezi justičními institucemi v evropském justičním prostoru.

Výměnný program zahrnuje krátkodobé stáže na soudech, státních zastupitelstvích a justičních vzdělávacích institucích členských států EU, dále pak krátkodobé studijní návštěvy a dlouhodobé stáže u evropských soudů a vybraných institucí EU a také speciální programy pro justiční čekatele, asistenty a začínající soudce a státní zástupce.
Každoročně až tři desítky osob vysílá Česká republika prostřednictvím Justiční akademie v rámci tohoto výměnného programu do zahraničí a přibližně stejný počet zahraničních kolegů má jeho prostřednictvím možnost seznámit se s justičním systémem České republiky.
Výzva pro přihlašování bývá každoročně zveřejňována na přelomu října a listopadu; v online přihlašovacím portálu ASJA je naleznete otevřením odkazu „Mezinárodní spolupráce“, podoblast „Výměnné a studijní stáže“.
Bližší informace o možnostech výměnných stáží a studijních pobytů vám podá oddělení mezinárodní spolupráce Justiční akademie.

VÝMĚNNÝ PROGRAM - INFORMATIVNÍ LETÁK

Okamžik, prosím. Načítám data...