Ve dnech 25. - 26. 10. 2017 proběhl již druhý seminář na práci v systému DC2, který byl tentokrát zaměřen na mzdovou část programu. V rámci semináře se vždy pracuje přímo v systému a lektorka seznamuje účastníky s jeho jednotlivými funkcionalitami a možnostmi nastavení, aby co nejvíce odpovídal jednotlivým požadavkům.

Jednalo se o 1 ze tří dvoudenních akcí, kterou se nám ve spolupráci s MSp podařilo se společností Datacentrum dojednat. Obsah všech 3 seminářů byl upraven tak, aby co nejvíce odpovídal konkrétním potřebám justice.
Semináře se vždy konají v Kroměříži v PC učebně, která je vybavena cvičnou verzí systému, který je určen pro vedení mzdového účetnictví a personalistiky v rezortu. Jelikož se jedná o interaktivní semináře, tak maximální možná kapacita je 20 osob. Pro letošní rok jsme tedy mohli nabídnout „pouze“ 60 míst, i když poptávka po těchto akcích je mnohem vyšší.
V dalším roce se tedy pokusíme opět dojednat několik termínů, aby se mohli proškolit i další zájemci.

Okamžik, prosím. Načítám data...