foto 1 S velikou radostí a hrdostí gratulujeme Ondřejce Kocichové, Kateřině Studecké a Tereze Tupé (všechny tři jsou asistentkami Městského soudu Praha), které pod vedením Pavla Pražáka (soudce Obvodního soudu pro Prahu 4) získaly bronzovou medaili ve finále mezinárodní soutěže pro čekatele, asistenty a začínající soudce a státní zástupce, THEMIS.
Soutěž je každoročně vypisována Evropskou justiční vzdělávací sítí a jejím účelem je zdůraznit evropský rozměr budoucí profese soudce a státního zástupce. Soutěž prohlubuje odborné dovednosti, které jsou pro výkon jejich profesí nezbytné – komunikativní dovednosti, umění diskuze, kritické a analytické myšlení, logické uvažování či psaní právních textů.

Cesta do finále soutěže je dlouhá a náročná. Na začátku stojí vypracování písemné práce, které musí splňovat přísná kritéria a vztahovat se k jednomu ze čtyř semifinálových témat: Mezinárodní spolupráci v trestních věch, Mezinárodní spolupráci v civilních věcech se zaměřením na civilní právo procesní, Mezinárodní spolupráci v civilních věcech se zaměřením na rodinné právo nebo Etiku a deontologii soudce. Na písemnou práci navazuje příprava prezentace a její obhajoba před odbornou porotou. Pouze první dva vítězné týmy z každého ze semifinálových kol se mohou účastnit finále soutěže; přirovnáno ke sportovní terminologii, můžeme směle tvrdit, že jde o jakési Mistrovství Evropy. Úkolem finálových týmů je během jednoho dne písemně zpracovat odborné právní téma, které se vztahuje k právu na spravedlivý proces, zejména čl. 47 a 6 Listiny základních práv a svobod, a svou práci opět obhájit jak v diskuzi s dalším soutěžním týmem, tak před odbornou porotou.
Nutno podotknout, že veškeré úkony v celé soutěži probíhají výhradně v anglickém jazyce.
Jsme velice rádi a velmi si vážíme toho, že navzdory vysoké obtížnosti soutěže je stále více týmů tvořených asistenty a čekateli, které se soutěže účastní a stává se pravidlem, že, není-li to rovnou medailové umístění, odnáší si alespoň čestná uznání za nadstandardní výkony.
Všem týmům, které se účastnily soutěže THEMIS v roce 2017 ještě jednou gratulujeme ke skvělé reprezentaci a těšíme se na další spolupráci.

Okamžik, prosím. Načítám data...