Justiční akademie hostila v Praze týdenní mezinárodní seminář zaměřený na oblast lidských práv. Seminář probíhal ve spolupráci s Evropskou justiční vzdělávací sítí, v rámci projektu AIAKOS v termínu, který nemohl být pro otázky lidských práv příznačnější: 20. – 24. 11., tedy ve dnech, ve kterých si většina postkomunistických zemí připomíná výročí nástupu demokracie.
Pro více než dvě desítky začínajících soudců, státních zástupců, čekatelů a asistentů z celkem deseti evropských zemí připravila Justiční akademie intenzívní týdenní program, ve kterém se střídaly teoretické přednášky s praktickými workshopy. Témata se dotýkala práv osob se zdravotním postižením, ochrany osobních údajů, ochrany soukromí, práva na svobodné vyjadřování, a to jak na národní úrovni, tak s celoevropským přesahem, za podpory judikatury Evropského soudu pro lidská práva. Zejména zahraniční účastníci ocenili možnost seznámit se s formálními aspekty soudního řízení. Velmi silným zážitkem byla návštěva památníku a vazební věznice Pankrác.


Projekt AIAKOS je dvoufázový; týden v České republice doplňují studijní pobyty ve vybraných státech EU. Hlavním záměrem projektu je sblížit budoucí a začínající soudce a státní zástupce členských států Evropské unie, umožnit jim prohloubit si své znalosti o právu EU a o evropských justičních systémech a posílit porozumění různým evropským právním systémům a kulturám.

     

Okamžik, prosím. Načítám data...