Minulý týden proběhl v Kroměříži první seminář pro soudce a státní zástupce s názvem Reprezentativní projev v soudní síni.

Z jeho programu uvádíme pro příklad tyto body:
profesionální příprava mluvního projevu, trénink řečnických dovedností, jak posílit důstojnou sebeprezentaci, jak komunikovat s různými typy osobností, práce s emocemi v soudní síni, ….

Lektorka Mgr. et Mgr. Martina Friedlová věnovala přípravě tohoto nového školení pečlivou přípravu tak, aby obsah semináře korespondoval co nejvíce s potřebami účastníků. Děkujeme managementu i soudcům Okresního soudu v Olomouci za možnost zúčastnit se jednání i za následné konzultace.
Seminář byl veden interaktivní formou a zazněla i mnohá individuální praktická doporučení.
Ze závěrečných hodnocení semináře vybíráme tuto větu: „Proč tento seminář není součástí vstupní praxe každého soudce už alespoň 20 let?“

Okamžik, prosím. Načítám data...