V Kroměříži se 13. března 2018 koná seminář na téma Zdravotnická problematika. Zaměřený bude tentokrát na rizika při poskytování zdravotní péče - pohled ředitele Spojené akreditační komise ČR; dále na znalecké posudky v oboru zdravotnictví, odvětví chirurgie; odborná příslušnost znalce; k metodice znaleckého zkoumání; kazuistika – případy ze znalecké praxe; komunikace ve zdravotnictví; novela zákona č. 95/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta; kazuistiky.

Na seminář jsou dosud volná místa!

Okamžik, prosím. Načítám data...