Ve dnech 26. až 28. března 2018 proběhl v Kroměříži seminář věnovaný aspektům evropského azylového práva, který volně navázal na velmi úspěšný seminář z předcházejícího roku.
Pod odborným vedením panem JUDr. Jakubem Camrdou, soudcem Nejvyššího správního soudu se lektoři z rozličných institucí věnovali reformě evropské azylové legislativy, procesním principům a zárukám v rámci azylového řízení, řízení o ukončení mezinárodní ochrany včetně judikatury. Zabývali se i prací s informacemi o zemi původu shromážděných během správního řízení, vyhledávání a následného hodnocení soudem.

Velmi kladně hodnocena byla zejména praktická část, která probíhala v menších skupinách, jež řešili pod metodickým vedením lektorů konkrétní příklad.

V příštím roce, tj. 2019 se mohou účastníci zejména ze strany správních soudců a jejich asistentů zúčastnit poslední části, kde bychom se během jednoho dne v Brně věnovali aktuální judikatuře.

Veškerý podkladový materiál k azylové problematice včetně případové studie naleznete v přílohách tohoto semináře v systému ASJA:
https://asja.jacz.cz/index.php?pageid=1002&task=7&course_id=8850

Okamžik, prosím. Načítám data...