V úterý 10. dubna 2018 seznámily lektorky paní Mgr. Šárka Hájková a PhDr. Dana Potočková velmi poutavou formou účastníky semináře nejen s právními aspekty Zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, ale především objasnily, jak prospěšná může být při řešení sporu neutrální osoba v podobě moderátora, který pomáhá oběma znesvářeným stranám nalézt smírné řešení jejich konfliktu. Tento způsob řešení sporů, jehož výsledkem má být uzavření dohody, pomáhá v soudních i mimosoudních řízeních. Dále se účastníci dozvěděli, kde hledat vhodného mediátora a na praktickém příkladu si mohli ověřit praktické rady erudovaných lektorek.

V nejbližších týdnech bude v systému ASJA v sekci PREZENTACE – VIDEO – AUDIO zveřejněna nahrávka se souhrnem informací k využití zákona o mediaci v praxi.

  

 

 

Okamžik, prosím. Načítám data...