Na Justiční akademii v Praze se v minulých dnech konaly dva velké mezinárodní semináře, a to v rámci dvou evropských projektů, které koordinuje Akademie evropského práva a česká Justiční akademie je v nich partnerem.První seminář, konaný 10.-11. dubna 2018 s názvem The challenges posed by cloud computing se uskutečnil jako součást projektu Oběh elektronických důkazů v trestním řízení. Přijeli na něj účastníci ze šestnácti států EU včetně České republiky. Cílem projektu je zvýšovat povědomí o dopadu elektronických důkazů v přeshraničním trestním řízení, o nových formách vyšetřovacích postupů, o přípustnosti elektronických důkazů a rozvíjení vzájemné důvěry mezi členskými státy EU výměnou a sdílením osvědčených postupů. Druhý seminář, který se konal jako součást projektu EU Gender Equality Law ve dnech 12.-13. dubna 2018 se zaměřil na otázky související s problematikou rovnosti mužů a žen, na tomto semináři bylo čtrnáct účastníků z české justice a dalších čtyřicet účastniků ze sedmnácti evropských států. Oba semináře zahrnovaly skvělé příspěvky od českých i evropských odborníků a zajímavé diskuze.

  

 

 

Okamžik, prosím. Načítám data...