Dne 25. 5. 2018 nabude účinnosti nařízení EU ohledně ochrany osobních údajů (GDPR), což bude mít dopad i na rezort Justice. Justiční akademie proto ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti naplánovala 3 akce, na kterých se tato problematika bude projednávat. Dané vzdělávací akce jsou určeny zejména pro předsedy a ředitele správ soudů a SZ.
Semináře jsou zaměřeny zejména na specifické postavení soudů jako správců osobních údajů a jejich povinnosti ve vztahu k agendám výkonovým a správním. Účastníci se dozvědí o způsobech informování subjektů osobních údajů o zpracování osobních údajů, vyřizování jejich podnětů a žádostí s přihlédnutím k zákonným výjimkám. Dále bude projednáván výkon soudního dohledu nad zpracováním osobních údajů, řešení incidentů a komunikace s ÚOOÚ, jaké má správce osobních údajů povinnosti ve vztahu k vedení spisové agendy, zásady pro bezpečné nakládání s osobními údaji v analogové i digitální podobě včetně personální oblasti ad.
Všechny tyto semináře jsou organizovány v rámci projektu "Ekonomické vzdělávání zaměstnanců justice", který je financován z ESF Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Okamžik, prosím. Načítám data...