Justiční akademie nabízí odborné jazykové vzdělávání v rámci svého plánu vzdělávání a má již v této oblasti vypracovanou koncepci, která vychází z analýzy potřeb v rezortu justice a také z mezinárodních zkušeností. Odborné jazykové semináře jsou stále velmi žádané, proto Justiční akademie nabízí každoročně české justici letní školy odborné lingvistiky i zajímavé specializované odborně jazykové semináře. Takovou akcí byly 3 kurzy odborné angličtiny, organizované s finanční podporou a ve spolupráci s Evropskou justiční vzdělávací sítí (European Judicial Training Network, EJTN) na Justiční akademii v Kroměříži ve dnech 12.-14.9.2018, zaměřené na aktuální tematiku ochrany dat v kontextu práva EU. Na seminář přijelo 30 účastníků z justice z 15 členských zemí EU včetně České republiky. Kurzy vedl tým výborných lektorů, 3 právníků a 3 lingvistů, díky tomu se kurzy zaměřovaly jednak na právní aspekty v diskutované oblasti ochrany dat a jednak na procvičování související cizojazyčné odborné právní terminologie.
Další aktuální nabídka odborně jazykových kurzů Justiční akademie je zveřejněna v ASJA pod odkazem Cizí jazyky.

1 lingvistic    2 lingvistic
Okamžik, prosím. Načítám data...