Na říjnovém setkání předsedů a místopředsedů okresních soudů jsme v Kroměříži přivítali ministra spravedlnosti Jana Kněžínka spolu s náměstky Jeronýmem Tejcem, Miloslavem Zábranským a Michalem Fraňkem, který přijel i s paní ředitelkou Pavlou Belloňovou. Účastníci této akce velmi kladně ocenili zájem vedení Ministerstva spravedlnosti o aktuální problémy justice i otevřenou komunikaci.

Velké poděkování patří všem lektorům za jejich vynikající přednášky.

management soudu

Pan ministr i přítomní předsedové a místopředsedové si také „otestovali“ své znalosti v připraveném cvičném prostředí vstupních testů pro justiční čekatele.


Čtvrté setkání managementu okresních soudů proběhne od 6. do 8. listopadu 2019 v Kroměříži.

Okamžik, prosím. Načítám data...