knihovnici 2018 Ve dnech 24. až 26. října 2018 pořádala Justiční akademie seminář pro knihovníky zaměřený na otázky ochrany osobních údajů v návaznosti na nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, které se stalo účinným 25. května 2018 (GDPR).

Školení se účastnily knihovnice z Ministerstva spravedlnosti ČR, Vrchního soudu v Praze, Ústavního soudu, pracovnice krajských a okresních soudů a krajských a okresních státních zastupitelství. Účastnice školení se seznámily s příručkou o ochraně osobních údajů, kterou vydala Národní knihovna ČR v Praze a prezentací k tomuto tématu od JUDr. Terezy
Danielisové z Městské knihovny v Praze. Diskutovány byly zejména otázky anonymizace údajů o čtenářích, úprava čtenářských účtů, nastavení výpůjční doby, termíny mazání výpůjček, úpravy knihovních řádů a přihlášky čtenářů. Knihovnice se dále seznámily s automatizovaným knihovním systémem Verbis verze 2.0, který Justiční akademie zakoupila v letošním roce a který splňuje všechny podmínky pro ochranu osobních údajů.

Všechny účastnice hodnotily toto setkání velmi kladně, mimo získání potřebných informací měly možnost vyměnit si zkušenosti a navázat nové kontakty.

Okamžik, prosím. Načítám data...