themis V posledních říjnových dnech, 29.-31.10.2018, proběhlo v Paříži finále mezinárodní soutěže Themis. Soutěž je organizována ve spolupráci s Evropskou sítí pro justiční vzdělávání (EJTN) a je určena justičním i právním čekatelům a asistentům.
Z více než čtyřiceti soutěžících týmů se do závěrečného finále probojovalo pouze 8 nejlepších a je velkým úspěchem, že mezi těmi nejlepšími byly rovnu dva týmy z České republiky. Samotného finále se však nakonec zúčastnil jen jeden z nich, ve složení Sarah Kubaričová (Vrchní soud Praha), Petra Hodysová (Obvodní soud pro Prahu 3), Miroslav Kaštyl (Městský soud Praha) a Petr Kolban (Okresní soud v Českých Budějovicích). Přesto, že náš tým těsně nedosáhl na medailové pozice, jedná se o obrovský úspěch, na který můžeme být všichni právem hrdí.

Již samotná cesta do finále soutěže je dlouhá a náročná. Na začátku stojí vypracování písemné práce, které musí splňovat přísná kritéria a vztahovat se k jednomu ze čtyř semifinálových témat: Mezinárodní spolupráci v trestních věch, Mezinárodní spolupráci v civilních věcech se zaměřením na civilní právo procesní, Mezinárodní spolupráci v civilních věcech se zaměřením na rodinné právo nebo Etiku a deontologii soudce. Na písemnou práci navazuje příprava prezentace a její obhajoba před odbornou porotou. Pouze první dva vítězné týmy z každého ze semifinálových kol se mohou účastnit finále soutěže; přirovnáno ke sportovní terminologii, můžeme směle tvrdit, že jde o jakési Mistrovství Evropy. Úkolem finálových týmů je během jednoho dne písemně zpracovat odborné právní téma, které se vztahuje k právu na spravedlivý proces, zejména čl. 47 a 6 Listiny základních práv a svobod, a svou práci opět obhájit jak v diskuzi s dalším soutěžním týmem, tak před odbornou porotou.
Nutno podotknout, že veškeré úkony v celé soutěži probíhají výhradně v anglickém jazyce.
Jsme velice rádi a velmi si vážíme toho, že navzdory vysoké obtížnosti soutěže je stále více týmů tvořených asistenty a čekateli, které se soutěže účastní a stává se pravidlem, že, není-li to rovnou medailové umístění, odnáší si alespoň čestná uznání za nadstandardní výkony.
Všem týmům, které se účastnily soutěže THEMIS v roce 2018 ještě jednou gratulujeme ke skvělé reprezentaci a těšíme se na další spolupráci.
Více o soutěži naleznete na http://www.ejtn.eu/Templates/Public/Pages/NewsItem.aspx?id=5433

Okamžik, prosím. Načítám data...