vsu Dne 12. 11. 2018 měly studentky VII. běhu studia vyšších soudních úředníků možnost podívat se do Psychiatrické nemocnice v Kroměříži a od ředitele nemocnice, MUDr. Petra Možného, se dozvědět, jak probíhá spolupráce lékařů a soudu v otázkách nedobrovolné hospitalizace, nařízené ústavní léčby nebo detence. Při prohlídce areálu nemocnice si účastnice exkurze prohlédly správní budovu se secesním sálem a kostel.
Podle vyjádření ředitele nemocnice je péče v psychiatrických nemocnicích v České republice na velmi dobré úrovni, problémem je následná péče o klienty po propuštění. Tento stav by se měl zlepšit s výstavbou psychiatrických center, s čímž počítá nová koncepce péče o psychicky nemocné občany.

Okamžik, prosím. Načítám data...