Justiční akademii se ve spolupráci s vrchním radou plk. Mgr. Petrem Blažkem, ředitelem vazební věznice v Teplicích, podařilo oživit ubytovací kapacity, jimiž disponuje, výtvarnými díly z rukou odsouzených osob.
Odsouzení v rámci terapeutických aktivit tvoří malby a grafiky. Tato díla pak může veřejnost shlédnout na vernisáži, kterou věznice pořádá. Obrazy mohou také ve formě daru putovat do poptávaných prostor, v tomto případě ubytovacích pokojů budovy B a C Justiční akademie, které jsou využívány pro školení personálu justice.
„Abstraktní obrazy, které obvinění a odsouzení vytvářejí při volnočasových aktivitách s odborným personálem, jsou ukázkou, jak lze pracovat s výtvarným projevem ve vězeňském prostředí. Nejen, že se vězněné osoby sami podílejí na estetizaci prostředí věznice, ale obrazy mají i jakýsi očistný účinek, který zmírňuje dopady uvěznění. Výtvarné aktivity patří ve vězeňském prostředí k těm nejoblíbenějším a o to více mají výchovný účinek, pokud má jejich výtvarné snažení přesah i mimo věznici.“ uvedl vrchní rada plk. Mgr. Petr Blažek, ředitel vazební věznice Teplice.

Okamžik, prosím. Načítám data...