lingvistický seminář Justiční akademie nabízí jako součást svého plánu vzdělávání odborné jazykové vzdělávání a má již v této oblasti vypracovanou kvalitní koncepci, která vychází z analýzy potřeb v rezortu justice a z mezinárodních zkušeností. Odborné jazykové semináře jsou stále velmi žádané, proto Justiční akademie nabízí každoročně české justici letní školy odborné lingvistiky i zajímavé specializované odborně jazykové semináře. Takovou akcí byly 3 kurzy odborné angličtiny, organizované s finanční podporou a ve spolupráci s Evropskou justiční vzdělávací sítí (European Judicial Training Network, EJTN) na Justiční akademii v Kroměříži ve dnech 15.-17.4.2019, zaměřené na aktuální problematiku kybernetické kriminality v zemích EU. Na seminář přijeli účastníci z justice z 15 členských zemí EU včetně České republiky. Každý ze tří kurzů vedla dvojice výborných lektorů, právníka a lingvisty, díky tomu se kurzy zaměřovaly jednak na právní aspekty v diskutované oblasti a jednak na procvičování související cizojazyčné odborné právní terminologie.
Další aktuální nabídka odborně jazykových kurzů Justiční akademie je zveřejněna v ASJA pod odkazem Cizí jazyky.

Okamžik, prosím. Načítám data...