Léto se na Justiční akademii již tradičně vyznačuje velkým zájmem o letní školy. Jako každoročně v letních měsících byla i letos na Justiční akademii nabídka odborných jazykových škol velmi pestrá. Ve spolupráci s Komorou soudních tlumočníků se v terminu 22. 7. - 26. 7. 2019 uskutečnily odborné terminologické semináře anglického, německého a francouzského jazyka. Vysoká odborná úroveň těchto seminářů byla znásobena výměnou poznatků a zkušeností jejich účastníků, kterými byli jak zástupci justice, tak profesionální tlumočníci a překladatelé. Během výuky se procvičovala terminologie občanskoprávní i obchodněprávní, a to na základě použití autentických českých i cizojazyčných právních dokumentů.
Dále Justiční akademie nabídla zájemcům z justice z České republiky a dalších evropských zemí v termínu 5. - 9. 8. 2019 velmi žádané interaktivní letní školy angličtiny, němčiny a francouzštiny, ve kterých si jejich účastníci pod kvalitním lektorským vedením zdokonalili jak obecný jazyk, tak jazyk odborný, a to rozborem témat zejména z trestního práva. Účastníci hodnotili v hodnotících listech velmi vysoko obsah jednotlivých kurzů, kvalitu lektorů i doprovodný vzdělávací společenský program.

EN 1  FJ 2  Chateau Group photo 3  Group photo 4

 

 

Okamžik, prosím. Načítám data...