1 Etika v právu Ve dnech 7. – 9. 10. 2019 se Kroměříž stala místem setkání soudců a státních zástupců, kteří přijeli diskutovat na téma „Etiky v právu“ na již patnáctém ročníku stejnojmenného diskusního fóra.
Pondělní program zahájil pan profesor Jan Sokol s příspěvkem na téma „Svoboda, právo a peníze“. Následovaly příspěvky předsedy Nejvyššího soudu pana profesora Pavla Šámala a pana docenta Vojtěcha Šimíčka z Ústavního soudu ČR. V úterý jsme kromě návštěvy ze Slovenské republiky pana Lajosa Mészárosa, emeritního soudce Ústavného súdu SR, přivítali také dvě významné ženy české justice, a to prezidentku Soudcovské unie paní Danielu Zemanovou a místopředsedkyni Nejvyššího správního soudu paní Barbaru Pořízkovou. 2 Etika v právu Odpoledne se konaly dva samostatné diskusní panely s tím, že první část byla zaměřena na etická dilemata a moderoval ho pan Pavol Žilinčík. Druhá část se věnovala tématu soudce jako soudního funkcionáře, přičemž vedení se ujal pan docent David Kosař. Středeční program vyvrcholil vystoupením velké osobnosti českého práva pana profesora Pavla Holländra. Celým programem prováděl pan docent Pavel Molek, soudce Nejvyššího správního soudu.

Témata jednotlivých příspěvků měla široké zaměření od vnitřní kritiky v soudnictví přes komentování soudních rozhodnutí až po přednáškovou činnost soudců a s nimi spojená etická dilemata.

„Hlavním úkolem práva ve společnosti je snižovat rizika svobody, aby se člověk nemusel bát svobody těch druhých. Co nejméně omezení při co největším bezpečí. Právo se nechává vést ideály rovnosti, reciprocity a spravedlnosti, i když dobře ví, že nejsou dosažitelné. Pozitivně řečeno, má chránit život a majetek a každému umožnit, aby si „hledal své štěstí“ (pursuit of happiness). Právo nemůže nebezpečí vyloučit, ale může podporovat „pozitivní očekávání“ těch, kdo se jím řídí.“ (prof. Jan Sokol)

BROŽURA

Okamžik, prosím. Načítám data...