{modal url="images/stories/Aktuality/2019/1.JPG"}{/modal} Ve dnech 18. - 20. 11. 2019 proběhl v Kroměříži za účasti zahraničních lektorů i účastníků seminář na téma „Organizovaný zločin a společné vyšetřovací týmy“.


Seminář byl primárně věnován problematice společných vyšetřovacích týmů (SVT) se zaměřením na specifika z hlediska českého trestního procesu a financování SVT Eurojustem. Součástí semináře byla prezentace SVT Vertigo, který představili samotní zástupci zúčastněných zemí (Markus Paintinger - státní zástupce Německo, Maciej Szczebiot - vyšetřovatel ABW Polsko, Mgr. Vít Koupil - státní zástupce VSZ Olomouc). Následný odpolední blok byl věnován živé panelové diskuzi státních zástupců a policistů, kteří mají s využíváním SVT zkušenosti.
V rámci semináře byli účastníci seznámeni také s činností Eurojustu - orgánu EU zřízeného za účelem zvýšení efektivity mezinárodní justiční spolupráce v trestních věcech mezi členskými státy EU, a Europolu, jenž pomáhá členským státům EU v boji proti závažné {modal url="images/stories/Aktuality/2019/2.JPG"}{/modal} mezinárodní trestné činnosti a terorismu. Činnost Europolu představil sám vedoucí analytického projektu Europolu MTIC, pan Christopher Perryman.
Účastníci semináře ocenili kromě získání nových odborných znalostí zejména příležitost k navázání nových kontaktů z řad policistů, státních zástupců a trestních soudců.
Seminář by se nemohl konat bez významné pomoci ze strany Mgr. Lukáše Starého, národního člena ČR v Eurojustu, jemuž patří ze strany Justiční akademie poděkování.

Okamžik, prosím. Načítám data...