{modal url="images/stories/Aktuality/2020/IMG_1316.JPG"} 1{/modal} Na sto dvacet opatrovnických soudců a soudkyň se sešlo na třídenním semináři Rodinné právo soukromé pro opatrovnické soudce, který se konal ve dnech 20. – 22. ledna 2020 v Kroměříži. Kromě obvyklých témat jako je shrnutí nejnovější judikatury Nejvyššího soudu (JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D.), Evropského soudu pro lidská práva (Mgr. Eva Petrová) či aktuální praktické otázky rodinněprávní agendy (JUDr. Kantůrková)se na semináři obšírněji rozebíraly otázky spojené s rozhodováním soudu o rodinách, kde je přítomno násilí či domácí násilí. Úvodního teoretického příspěvku o dopadu zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů, do rozhodování v rodinné agendě se zhostil soudce Nejvyššího soud JUDr. Tomáš Durdík, o psychologických dopadech přítomnosti násilí v rodině na psychiku dítěte promluvila Petra Wünschová, zakladatelka a ředitelka centra Locika. Celý blok pak završila přednáška advokátky JUDr. Lucie Hrdé o případech dobré praxe {modal url="images/stories/Aktuality/2020/IMG_1325.JPG"} 2 {/modal} aplikace zákona o obětech trestných činů v opatrovnických řízeních, ale i o důsledcích neposkytnutí takové ochrany.
Na semináři byly také představeny závěry 3. rodinněprávního sympozia JA k tématu střídavé péče. Text závěr sympozia včetně všech příloh je dostupný zde:

3. sympozium závěry Final

Okamžik, prosím. Načítám data...