V pátek 17.  prosince 2010  proběhlo poslední letošní zasedání Rady Justiční akademie.

S ohledem na onemocnění předsedy Rady prof. Švestky řídil zasedání doc. Zdeněk Koudelka, který představil a přivítal nové členy Rady – JUDr. Jaroslava Bureše, místopředsedu Vrchního soud a a Mgr. Vítězslava Dohnala. Rada poté projednala návrhy změn Statutu Justiční akademie, zejména jeho soulad se zákonem o soudech a soudcích, otázky volby místopředsedy a budoucnosti regionálních pracovišť. Dále měla Rada na programu vzdělávání vyšších soudních úředníků, které by se v příštích letech mělo vrátit zpět na Justiční akademii, nejspíš však ve formě kratší než doposud. Prvním krokem by měla být změna příslušného zákona.

Mezinárodní seminář pro státy Východního partnerství na Justiční akademii Dnešním dnem se uzavírá na Justiční akademii Kroměříži mezinárodní seminář pro státy Východního partnerství, který za finanční podpory Evropské komise pořádalo Ministerstvo spravedlnosti ve dnech 13. – 17. 12.2010 v Kroměříži pro zástupce významných zejména justičních institucí z Ukrajiny, Běloruska, Moldavska, Arménie, Gruzie a Ázerbájdžánu.

V pondělí 13.12.2010 seminář na Justiční akademii zahájila ředitelka Justiční akademie JUDr. Daniela Kovářová. V odpoledních hodinách pak účastníky této významné akce přivítal náměstek ministra spravedlnosti JUDr. Filip Melzer, L.LM., Ph.D.

10.12.2010_info_denV pátek 10. prosince 2010 uspořádala Justiční akademie v pořadí již šestý informační a vzdělávací den pro své zaměstnance. V největší posluchárně pražského pracoviště Justiční akademie na Hybernské se sešla většina  z celkového počtu 52 zaměstnanců Justiční akademie.

V úvodním slově se ředitelka organizace JUDr. Daniela Kovářová zaměřila zejména na další strategii a směřování Justiční akademie v procesu dalšího vzdělávacího procesu. Informovala také o možných změnách a alternativách ve vzdělávání Vyšších soudních úředníků a středního personálu.

 

Ředitelka Justiční akademie a bývalá ministryně spravedlnosti Daniela Kovářová poukazuje na bossing ze strany Jiřího Pospíšila.

„Mám ráda otevřenou, férovou hru. Hra, kterou se mnou ministerstvo a Jiří Pospíšil hraje, je neprofesionální, pokrytecká a znemožňuje mi pracovat. A je příliš nedůstojná, aby ji hráli dospělí a vzdělaní lidé.“

Činnost v Justiční akademii

Když jsem v květnu 2008 převzala Justiční akademii, stanovila jsem si tyto cíle:

-          vybudovat vzdělávací instituci otevřenou všem odborníkům z justice,

-          fungující za pomocí moderních komunikačních prostředků,

-          spolupracovat s právnickými subjekty, fakultami a sdruženími,

-          instituci efektivně řídit, obzvláště za stávající ekonomické situace.

Tyto cíle se mi během 30 měsíců podařilo naplnit – Justiční akademie navázala partnerské vztahy s profesními komorami (Českou advokátní komorou, Notářskou komorou, Exekutorskou komorou, Komorou soudních tlumočníku a Komorou soudních znalců), Soudcovskou unií, Unií státních zástupců, Jednotou českých právníků, se zahraničními institucemi poskytujícími justiční vzdělávání (agenturou ERA a slovenskou Justiční akademií), s nimiž pořádáme konference a hojně navštěvované vzdělávací akce. Zavedla jsem moderní komunikační metody (automatizovaný systém ASJA pro přihlašování na semináře a interaktivní webové stránky), rozběhla vzdělávací e-learningový program, během necelých tří let jsem snížila počet zaměstnanců o třetinu a náklady instituce o 10%. V letošním roce dokonce Justiční akademie uspořila a ministerstvu jako výpomoc poskytla 4,5 milionů korun, navíc zopakovala svůj úspěch z předchozích let a získala švýcarských grant ve výši 1,5 milionu švýcarských franků na projekt vzdělávání středního justičního personálu, rok předtím finance z norských fondů.

Se současným stavem Justiční akademie jsem spokojena. Po změnách provedených letos v září v důsledku ekonomické situace je plně optimalizovaná a efektivní.

Okamžik, prosím. Načítám data...