Ve dnech 1. – 2. února 2018 se v Kroměříži uskutečnil seminář s názvem „Řízení o svéprávnosti pro VSÚ“. Zmíněná akce byla určena zejména vyšším soudním úředníkům a soudním tajemníkům. První den semináře byl věnován aktuálním výkladovým problémům řízení o svéprávnosti, přehledu rozhodovací činnosti soudů, judikatuře a novelám právních předpisů dotýkajících se problematiky svéprávnosti. Lektory prvního dne byli JUDr. Pavel Kotrady – místopředseda Okresního soudu ve Vsetíně a JUDr. Lenka Fialová – soudkyně Okresního soudu ve Vsetíně. Druhý den semináře byl pak věnován tématu efektivní komunikace s duševně nemocnými. MUDr. Jan Tuček, Ph.D. (primář psychiatrického oddělení Nemocnice v Českých Budějovicích) všem přítomným vysvětlil obecné principy efektivní komunikace, dále je informoval o duševních nemocech, se kterými se mohou vyšší soudní úředníci a soudní tajemníci při výslechu duševně nemocných osob setkat a také blíže rozebral specifika komunikace s duševně nemocnými podle jednotlivých diagnóz.

Od 1. 1. 2018 započala realizace dvou projektů Justiční akademie, které budou financovány z ESF Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Projekt „Ekonomické vzdělávání zaměstnanců justice“ je zaměřen, jak již název napovídá, na vzdělávání ve vybraných ekonomických oblastech. Projekt je určen jak pro soudce a státní zástupce, tak pro zaměstnance ekonomické správy soudů a SZ.

Hlavní aktivitou projektu bude zejména prezenční výuka, která bude doplněna e-learningovými texty či případovými studiemi.

Druhý projekt s názvem „Rozvoj justice v oblasti manažerských dovedností“ je zaměřen na proškolení řídících zaměstnanců justice v oblastech plánování, organizování, řízení a vedení lidí. V rámci projektu budou organizovány cykly tří tematicky na sebe navazujících seminářů, po jejichž úspěšném absolvování dostane účastník certifikát. Tato nabídka seminářů bude dále doplněna jednotlivými semináři na rozvoj manažerských dovedností.

Další informace o obou projektech naleznete na tomto odkazu:
https://www.jacz.cz/vzdelavani/projekty/probihajici-projekty

Na sklonku roku uspořádali zaměstnanci Justiční akademie sbírku, jejíž výtěžek se rozhodli předat do ženské věznice Světlá nad Sázavou. Na základě doporučení vrchní komisařky, Mjr. Mgr. Moniky Myšičkové, vedoucí oddělení výkonu vazby a trestu, sbírka obsahovala zejména hračky do dětských koutků návštěvních místností a dále látky a výplně do pracovních dílen, ze kterých odsouzené zhotovují hračky a různé předměty pro charitu. Děkujeme všem, kteří se do sbírky zapojili.

obrzek obrzek

 

 

 

7. 2. 2018 se uskutečnil v Praze seminář na téma Drogová problematika pro trestní soudce a stání zástupce. Pozornost byla tentokrát zaměřena: na darknet a virtuální měny v drogové problematice; na likvidaci zajištěných rostlin konopí dle § 81b trestního řádu včetně metodiky odběru reprezentativních vzorků a postupu při zkoumání; na aktuální judikaturu Nejvyššího soudu ČR i Ústavního soudu ČR a Evropského soudu pro lidská práva k drogové problematice. Odpoledne byl seminář věnován tématu drogově závislých matek a jejich dětí a obecně tématu ženy a závislosti. Za nejpřínosnější pro praxi byl účastníky hodnocen příspěvek zástupce KUP pplk. RNDr. Michaela Romana, CSc. z Kriminalistického ústavu v Praze, který se věnoval zejména metodice odběru reprezentativních vzorků a postupu při zkoumání a otázkám spojených s likvidací zajištěných rostlin.

Evropské komise zahájila veřejné konzultace k tématu budoucího dalšího vzdělávání v justici o evropském právu. On-line konzultace probíhá od 1. 2. 2018 do 26. 4. 2018, a to formou vyplnění elektronického dotazníku, který je dostupný z následující webové stránky https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/GeneralConsultationEuropeanJudicialTraining

Prosím klikněte na tento odkaz. Na výchozí stránce tohoto odkazu se objeví text s názvem Introduction. Vpravo na této výchozí stránce můžete pod odkazem Languages zvolit jazyk, který Vám nejlépe vyhovuje pro vyplnění dotazníku.

Po přečtení úvodní stránky textu s názvem Introduction dole klikněte na odkaz Next a dotazník, který se automaticky načte, můžete začít vyplňovat on-line, vyplňování dotazníku Vám zabere jen 15-30 minut. Za každou instituci či subjekt může být odesláno více odpovědí.

Děkujeme, že vyplněním dotazníku pomáháte ke stanovení reálných potřeb pro justiční vzdělávání v oblasti práva EU pro nadcházející období.

Okamžik, prosím. Načítám data...