IMG V pondělí 2. října 2017 byl zahájen historicky I. běh vstupního vzdělávání pro zaměstnance soudů, na který pak 4. prosince 2017 navázal běh II. V obou případech se jednalo o týdenní kurz, kterého se zúčastnilo vždy 57 zájemců. V rámci týdne se studenti postupně zabývali těmito studijními bloky:• Stali jsme se zaměstnanci justice
• Slovníček pojmů
• Aplikace a informační systémy
• Základní znalosti vedení spisu dle VKŘ
• Základy ovládání aplikace ISAS, ISKS, ISIR, ISVKS
• Seznam jmen
• Práce s dokumenty
• Stručný přehled základních profesních a etických pravidel soudního úředníka

IMG 2755 Ve dnech 22. až 24. ledna 2018 se v Kroměřížských prostorách Justiční akademie konal seminář Rodinné právo soukromé pro opatrovnické soudce. Seminář, o který je každoročně mezi soudci enormní zájem, navštívilo na 120 účastníků. Dalších 200 osob sledovalo alespoň část semináře živě na video streamu.
Na programu semináře byly kromě již tradičních přednášek shrnujících nejdůležitější rozhodnutí Nejvyššího soudu, Ústavního soudu a Evropského soudu pro lidská práva, také témata jako dopad insolvenčního práva do opatrovnické agendy (Mgr. R. Krhut) nebo problematika křivých obvinění ze sexuálního zneužívání v době rozvodů. K tomuto tématu vystoupili mimo jiné i PhDr. Alexandra Machková a mjr. Mgr. Jan Machuta z Krajského ředitelství policie hl. města Prahy.

V lednu (18. 1. 2018) a v únoru (14. 2. 2018) se v Praze konaly 2 jednodenní semináře zaměřené na dopravní problematiku pro trestní soudce a státní zástupce. Byly prioritně zaměřené pro trestní soudce a státní zástupce spadající pod působnost Městského soudu v Praze a Městského státního zastupitelství v Praze. Seminář v lednu byl v dopolední části zaměřen na téma znaleckého posuzování ovlivnění řidičů návykovými látkami jinými než alkohol. Únorový seminář byl mj. zaměřen na téma znaleckého posuzování dopravních nehod typu nedání přednosti vs. rychlost a na téma přestupků v silniční dopravě. V roce 2018 Justiční akademie připravila ještě dva vícedenní semináře na téma dopravní problematiky, a to 7. - 9. března a 25. - 27. června 2018, oba se budou konat v Kroměříži.

V rámci studia vyšších soudních úředníků na Justiční akademii absolvoval V. běh tohoto studia dne 9.1.2018 exkurzi do Vazební věznice a Ústavu pro výkon zabezpečovací detence Brno. Po úvodním slovu pana ředitele plk. Mgr. Dušana Gáče, podala tisková mluvčí Mgr. Dana Krejčířová základní informace o historii věznice, současném stavu věznice, výkonu vazby mužů, žen i mladistvých, výkonu trestu, a také o vzniku a současné funkci ústavu pro výkon zabezpečovací detence. Následně měli možnost studenti projít pod dohledem ostrahy věznice jednotlivá pracoviště, seznámit se s režimem obviněných ve vazbě, odsouzených ve výkonu trestu, nahlédnout do cel a prohlédnout si pracoviště vězeňské nemocnice a ústavu pro výkon zabezpečovací detence. Pracovníci věznice, kteří vedli exkurzi, byli mimořádně vstřícní a odpověděli všechny odborné dotazy.

foto 1  foto 2

 

 

 

Okamžik, prosím. Načítám data...

Aktuality