Konference bude probíhat v budově Právnické fakulty Univerzity Karlovy, náměstí Curieových 7, Praha 1, ve dnech 26. – 27. 10. 2017.

Program konference naleznete zde.

Ve dnech 21. – 22. září 2017 se v Praze na Justiční akademii uskutečnila mezinárodní konference projektu Training legal languages for effective functioning of judicial cooperation in EU (JUST/2014/JTRA/AG/EJTR/6762). Koordinátorem projektu, který reaguje na stále rostoucí poptávku po odborné jazykové výuce, je česká Justiční akademie, ta ke spolupráci přizvala justiční akademie a ministerstva spravedlnosti Slovenské republiky, Polska, Chorvatska a Slovinska. Během dvouletého trvání projektu se uskutečnilo 6 seminářů pro 121 soudců a státních zástupců z šesti členských států EU. Tematicky byly semináře zaměřeny na anglickou a německou terminologii právních nástrojů EU užívaných pro oblast přeshraniční justiční spolupráce. Součástí projektu byla také mezinárodní konference pro vzdělavatele. 45 účastníků konference z osmi evropských zemí si během dvou konferenčních dnů na Justiční akademii v Praze vyměňovalo své zkušenosti z praxe a dobré praktiky, které se využívají pro výuku odborného jazyka v rámci celoživotního vzdělávání soudců a státních zástupců. Koordinátoři projektu představili na konferenci multimediální výukové materiály a další výstupy projektu. Konference se setkala s velkým úspěchem, k čemuž přispěla nejen vysoká odborná kvalita lektorů, ale i aktivní přístup všech účastníků

   

Justiční akademie připravila pro vyšší soudní úředníky a soudní tajemníky dva semináře na téma pozůstalostního řízení. První z nich se konal 14. září 2017 v Kroměříži, druhý proběhl na pracovišti Justiční akademie v Praze dne 18. září 2017.
Obě akce byly zaměřené na samostatné úkony vyšších soudních úředníků související s pozůstalostním řízením, a to s důrazem na praktické aspekty zmíněné agendy. Dopolední část semináře byla věnována problematice závětí, předběžného šetření v rámci dožádání, likvidace pozůstalosti a porozsudkové agendě po vydání konečného rozhodnutí. Odpolední část pak byla zaměřena na dodatečné projednání dědictví a pozůstalosti, problematiku nedostatečně identifikovaných vlastníků zapsaných v katastru nemovitostí a celkovou optimalizaci dědické agendy.

spolecne foto Dne 18. září 2017 byl v Kroměříži zahájen v pořadí již VII. běh kvalifikačního studia vyšších soudních úředníků, do kterého se přihlásilo 36 zaměstnankyň soudů. Studentky získají nejprve základní znalosti z vybraných právních odvětví (ústavní právo, pracovní právo, správní právo, evropské právo, daňové právo…) a poté se podrobněji seznámí s právem občanským a trestním. Úspěšné absolventky obdrží osvědčení o absolvování studia a výsledku zkoušky vydané Ministerstvem spravedlnosti.


Všem studentkám přejeme ve studiu hodně úspěchů.

Okamžik, prosím. Načítám data...