(časopis Soudce č. 6/2018/roč. XX - str. 20-23)

ČLÁNEK ZDE

(časopis Soudce č. 4/2017/roč. XIX - str. 23-24)

Začátkem března se v Kroměříži v prostorách Justiční akademie uskutečnilo pracovní setkání předsedů a místopředsedů okresních soudů. Setkání bylo zorganizováno Odborným kolegiem pro řízení a správu okresních soudů SU ČR ve spolupráci s Justiční akademií. Cílem kolegia při přípravě a organizaci setkání bylo vytvoření jakési platformy a prostoru pro vzdělávání předsedů, popř. místopředsedů soudů, jejich pravidelné setkávání, výměnu zkušeností a diskusi o řešení aktuálních problémů, se kterými se ve své praxi setkávají. Navíc je třeba vzít do úvahy, že po uplynutí sedmiletých (či víceletých) funkčních období se funkcí u okresních soudů ujímají i soudci, kteří do té doby v žádné justiční řídící funkci nepracovali, jsou hozeni do justičních vod a plavat se učí sami. Prostor pro společná pracovní setkávání by tak měli mít tedy jak začínající soudní funkcionáři, tak ti zkušenější i ti zkušení. Ideálním místem pro konání těchto setkávání je Justiční akademie, která při tomto specifickém vzdělávání může zajistit organizační, lektorské a další potřebné zázemí, což při svém úvodním vystoupení potvrdil i ředitel Justiční akademie Mgr. Filip Glotzmann.

9.12.2014    parlamentnilisty.cz    str. 0   Politici voličům

Ministerstvo spravedlnosti Ministerstvo spravedlnosti - souhrn

 

Ministryně spravedlnosti předložila vládě zprávu s návrhem opatření proti opakování tragédie ve Žďáru nad Sázavou.

Vláda České republiky dnes probrala zprávu o prošetření postupu příslušných orgánů v případu říjnové tragédie ve Žďáru nad Sázavou, kdy útočnice trpící schizofrenií usmrtila studenta a zranila další osoby. Zpráva, kterou vládě předložila ministryně spravedlnosti Helena Válková a na jejímž zpracování se společně podílely rezorty ministerstva spravedlnosti, školství a zdravotnictví, obsahuje analýzu a návrh souboru individuálních i systémových opatření, která mají pomoci zamezit opakování podobných tragických událostí. Rezorty po provedených šetřeních zjistily, že v současné době neexistuje na poli bezpečnosti ve školách a školských zařízeních ani v rozhodovací praxi ve věcech ochranného léčení minimální standard, jehož důsledné dodržování by vedlo k omezení rizik spojených s bezpečností na školách, resp. s problematikou ochranného léčení.

Okamžik, prosím. Načítám data...

Aktuality