Kroměříž, Trevír (rc) - Delegace Justiční akademie pod vedením ředitelky JUDr. D. Kovářové se ve dnech od 26. do 28. ledna zúčastnila pracovního jednání s představiteli Akademie evropského práva (ERA, Academy of European Law) v Trevíru. Během jednání byla uzavřena rámcová dohoda mezi Justiční akademií a Akademií evropského práva.

17.2.2009    ČT 1    str. 8   05:59 Studio 6

Televizní a rozhlasové zpravodajství   

František LUTONSKÝ, moderátor

--------------------

Evropský portál, kde najdete všechno možné o justici v zemích sedmadvacítky, tak to je cíl českého ministerstva spravedlnosti. Jenom pro představu, na jednom místě byste mohli najít třeba adresy soudů, státních zastupitelství, informace o úpadcích různých společností nebo třeba také kontakty na tlumočníky a podobně.

 Helena ŠULCOVÁ, moderátorka

--------------------

Česko si řeklo, že tuhle prioritu chce prosadit v době svého předsednictví a dnes uspořádá ministerstvo spravedlnosti mezinárodní konferenci eJustice bez bariér. A s námi je už tady pan ministr Jiří Pospíšil. Dobrý den.

Jiří POSPÍŠIL, ministr spravedlnosti /ODS/

--------------------

Dobrý den.

 František LUTONSKÝ, moderátor

--------------------

Pane ministře, proč to, vy už nezvládáte přeshraniční spory?

 Jiří POSPÍŠIL, ministr spravedlnosti /ODS/

--------------------

Tak my přeshraniční spory určitě zvládáme, ale je otázka, jak se zvládají. Zkrátka a dobře lze využít moderní technologie a tyto spory zvládat efektivněji a rychleji. A o tom je celá spolupráce států Evropské unie na projektu eJustice.

 Helena ŠULCOVÁ, moderátorka

--------------------

A komu tedy by měl primárně sloužit tento portál?

Jiří POSPÍŠIL, ministr spravedlnosti /ODS/

--------------------

Portál, o kterém hovoříte, je jedním z projektů, má sloužit jak občanům Evropské unie, kteří potřebují informaci o tom, jak v jiné zemi například funguje justice, kde sídlí příslušný soud, jací jsou tam tlumočníci, jací jsou tam soudní znalci, tak bude sloužit i soudům. To znamená, soud České republiky potřebuje informaci o soudech ve Španělsku, protože řeší nějaký přeshraniční soudní spor a právě přes ePortál získají informace a bude moci přes ten ePortál si objednat například výslech skrze videokonferenci.

František LUTONSKÝ, moderátor

--------------------

Kdy by mělo být hotovo?

Jiří POSPÍŠIL, ministr spravedlnosti /ODS/

--------------------

Tak to je projekt, který se za České republiky výrazně rozběhne, ale nebude skončen. Projekt ePortál bude spuštěn v tomto roce, počítáme, že v druhé polovině tohoto roku, to znamená za švédského předsednictví. Ale Česká republika chce na něm udělat výrazný kus práce, posunout jej dopředu.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka

--------------------

Jak je vůbec ošetřen problém třeba citlivých dat?

Jiří POSPÍŠIL, ministr spravedlnosti /ODS/

--------------------

Tak to samozřejmě ošetřeno je, ale to je opravdu technická otázka. Naši experti spolupracují s experty z jiných zemí Evropské unie a tyto problémy jsou dnes vyřešené, protože veřejné seznamy jsou dnes běžné, má to každý národní stát a tedy ty principy ochrany se přenášejí i na evropskou úroveň.

 František LUTONSKÝ, moderátor

--------------------

Vy jste s sebou vzal nějakou brožurku.

Jiří POSPÍŠIL, ministr spravedlnosti /ODS/

--------------------

To je brožurka, kterou dnes vydává Česká republika. Je to takový první drobný výstup českého předsednictví v oblasti ministerstva spravedlnosti, bude určena jak pro uživatele, tak pro soudy v celé Evropě. A zde právě získají soudy, ale i občané první informace, k čemu lze využívat videokonference v přeshraničních soudních sporech, to znamená jak vyslýchat účastníka soudního řízení na dálku. Uvedu případ. Probíhá soudní spor ve Španělsku, Čech bude muset svědčit u tohoto soudního sporu, nic neobvyklého v dnešní době. Dosud musel většinou Čech jezdit do Španělska k soudu, takto bude moci být vyslechnut na nějakém českém soudě a skrze technické zařízení videokonference bude tedy výslech přenášen do Španělska.

František LUTONSKÝ, moderátor

--------------------

I o tom se dnes bude mluvit na té mezinárodní konferenci, ale ...

Jiří POSPÍŠIL, ministr spravedlnosti /ODS/

--------------------

Přesně tak. I o tomto budeme dnes diskutovat.

František LUTONSKÝ, moderátor

--------------------

Ale řekněte mi, je na něco takového v tuhle chvíli česká justice připravena vůbec?

Jiří POSPÍŠIL, ministr spravedlnosti /ODS/

--------------------

Tak projekt ...

František LUTONSKÝ, moderátor

--------------------

Jako kolik soudů je schopno v tuhle chvíli udělat takovou videokonferenci?

Jiří POSPÍŠIL, ministr spravedlnosti /ODS/

--------------------

Přesně tak. Projekt eJustice začal být rozvíjen teprve za této vlády, to znamená, my jsme opravdu nastartovali, již jsme udělali tolik kroků, že i když ten projekt se posouvá pozvolna, tak jsme dneska nejdále ze všech zemí Visegrádu. A počítáme s tím, že fakticky na každém krajském soudě by to zařízení videokonferencí mělo být spuštěno, protože se nakoupily kdysi v rámci Justiční akademie. Tedy zařízení Česká republika má, ale bohužel nejsou využívána, takže by měla být v rámci ...

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka

--------------------

Takže na každém krajském soudu už dnes jsou.

Jiří POSPÍŠIL, ministr spravedlnosti /ODS/

--------------------

V zásadě ano. Akorát, že nejsou využívána. Měla by být právě tedy využívána. Takže technika je, ale není používána.

František LUTONSKÝ, moderátor

--------------------

Proč není využívána v tuhle chvíli?

Jiří POSPÍŠIL, ministr spravedlnosti /ODS/

--------------------

Tak to se mě neptejte.

František LUTONSKÝ, moderátor

--------------------

Na čem to vázne? Vy jste jenom ministr spravedlnosti.

Jiří POSPÍŠIL, ministr spravedlnosti /ODS/

--------------------

Já jsem ji převzal a ...

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka

--------------------

Vy za to jenom trochu zodpovídáte.

Jiří POSPÍŠIL, ministr spravedlnosti /ODS/

--------------------

Já jsem ji převzal od svých předchůdců. My ji právě začínáme využívat. Byla nakoupena pro Justiční akademii a ten projekt, jak byl připraven, se za minulé vlády nespustil. My razíme jinou teorii fungování Justiční akademie, zřídili jsme pobočku v Praze, považujeme to za efektivnější než vytváření krajských poboček. Tedy razíme jinou teorii. A ta zařízení využijeme právě k přeshraničním soudním sporům.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka

--------------------

A je ten problém v tom, že spíš ti lidé, kteří na tom soudu pracují, nechtějí takové moderní zařízení využívat. Nerozumím tomu, když někdo má nějaké moderní zařízení, že ho nepoužívá.

Jiří POSPÍŠIL, ministr spravedlnosti /ODS/

--------------------

Tak ten problém dneska není, protože chybí pravidla pro to, to je klíčový problém. Proto se schází ta konference, a proto ministři spravedlnosti diskutují o tom jak stanovit pravidla pro videokonference. Zase to není tak jednoduché, musíte mít stanovená určitá pravidla, protože pokud ten důkaz máte uznat jako důkaz hodný soudu, pak musí minimálně ty země mezi sebou akceptovat, že se budou účastníci vyslýchat skrze videokonference. A o tom se právě ministři spravedlnosti baví. Bavili se o tom před měsícem v Praze na neformální radě, kde se všichni shodli, že to je třeba. A teď se o tom budou jejich experti bavit na této konferenci.

František LUTONSKÝ, moderátor

--------------------

Vy jste říkal, že jsme na čele Visegrádu, co se týče připravenosti na elektronizaci justice. Tak to nás může na jedné straně těšit, ale jak jsme na tom ve srovnání třeba s ostatními evropskými zeměmi? Kdo v tuhle chvíli vede, řekněme, tu skupinu, nebo ten peloton zemí, které jsou na to opravdu připraveny to používat a zavést prakticky okamžitě?

Jiří POSPÍŠIL, ministr spravedlnosti /ODS/

--------------------

Tak vzhledem k tomu, že některé země Evropské unie budují projekt eJustice, neříkám desítky let, ale již mnoho let, od doby, co fakticky tyto technologie jsou užívány veřejnou mocí, tak na tom opravdu nejsme úplně špatně. Což nás ovšem nesmí uspokojit. My, jak říkám, to děláme dva roky, předchozí vlády tento projekt nebudovaly. Ale zavedli jsme takové věci jako ePodatelny, infosoudy, infojednání. Občané mohou najít informace o soudech na Internetu. A i když ten projekt se spouští pozvolna a samozřejmě jsou tam určité provozní problémy, tak jsme, jak jsem řekl, na špičce Visegrádu. A z těch ostatních zemí, jak jste se ptal, tak velmi vepředu například, málokdo by to řekl, je třeba Portugalsko. Portugalsko má velmi moderní inovativní technologie ve veřejné správě a obecně veřejné moci. Tradičně vepředu je Rakousko, které je nám jistým vzorem, Německo, tyto tradiční standardní země západní Evropy.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka

--------------------

Ještě nám řekněte, pane ministře, kolik to všechno bude stát a kdo to zaplatí.

Jiří POSPÍŠIL, ministr spravedlnosti /ODS/

--------------------

Tak já jsem již naznačil, že ta zařízení Česká republika již má, takže ten projekt pro Českou republiku nebude až tak drahý. My jsme oslovili Evropskou komisi, aby přispěla těm zemím, které třeba nemají tato zařízení, jako jsou některé nové členské země Evropské unie. Ten projekt bude stát v řádech, kdybych počítal na české koruny, každý stát v řádech desítek milionů korun. Přepočtěte si to, prosím, na eura. Je to fakticky nakoupení těchto zařízení pro každou členskou zemi.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka

--------------------

Já ještě pořád počítám v korunách, ještě tady nemáme, takže ...

Jiří POSPÍŠIL, ministr spravedlnosti /ODS/

--------------------

Je to několik desítek milionů korun na poměry České republiky.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka

--------------------

Děkujeme.

František LUTONSKÝ, moderátor

--------------------

Pane ministře, děkujeme, že jste přišel. Díky za vaše informace, na shledanou.

Jiří POSPÍŠIL, ministr spravedlnosti /ODS/

--------------------

Hezký den, na shledanou.

Berlín, Kroměříž (rc) - V souvislosti s předsednictvím České republiky v Evropské unii stála Justiční akademie v čele mimořádného generálního shromáždění Evropské sítě justičních vzdělávacích institucí (European Judicial Training Network, EJTN), které se konalo ve dnech 10. a 11. února na Ministerstvu spravedlnosti v Berlíně. Toto shromáždění bylo mimořádně svoláno do Berlína za účelem posouzení současné situace justičních institucí v souvislosti s financováním vzdělávacích aktivit a justičních výměn EJTN a hledáním cest získání lepších finančních možností pro zabezpečení základních cílů této organizace.

2/2008 Soudní tlumočník


Okamžik, prosím. Načítám data...