{modal url="images/stories/KNIHOVNA/EDC_logo.jpg"}EDC_logo{/modal}Evropské dokumentační středisko (EDS) při Knihovně Justiční akademie zahájilo svou činnost v roce 2006.  EDS je součástí sítě středisek European Direct, zřízené Evropskou komisí a fungující v celé EU i v dalších zemích. EDS byl udělen statut EDC (European Documentation Center), díky čemuž poskytuje Evropská unie středisku vybrané publikace a časopisy zdarma. Cílem EDS je informativně podporovat vzdělání a studium otázek evropské integrace

Všem čtenářům –pracovníkům justice, studentům i odborné veřejnosti – poskytuje EDS zejména prezenční a krátkodobé výpůjčky knihovního fondu z Evropské unie (cizojazyčné publikace, časopisy, CD) zejména z oblasti práva ale i jiných oblastí: sociální politika, management, finance, ekonomika, mezinárodní obchod, regionální politika, evropská integrace, životní prostředí, evropské právo, doprava a energetika, zemědělská politika...

Materiály EDC jsou přístupné v prostorách studovny a to ve výpůjční době knihovny.

EU Bookshop: https://publications.europa.eu/en/web/general-publications/publications

Knihovna Evropské komise, elektronické zdroje - články a elektronické knihy: https://ec-europa-finder.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=32EUC_VU1&lang=en_US&sortby=rank

Okamžik, prosím. Načítám data...