E-learning - Rekodifikace soukromého práva
E-learning - Ekonomie, finance a účetnictví pro soudce a státní zástupce
AudioknihyPROJEKT EKONOMIE

V rámci projektu „Vzdělávání soudců a státních zástupců v oblasti ekonomie, odborných specializací a case managementu“, který byl realizován Justiční akademií v letech 2012- 2015, bylo vytvořeno16 e-learningových textů a 8 audioknih. Autory těchto textů byli převážně lektoři prezenčních seminářů, kterými byli odborníci z praxe, např. ze společností Deloitte, N‑Consult s.r.o., Air Bank, a.s., Česká pojišťovna a.s., MMR, MF, České komory odhadců majetku, České daňové správy ad.

Dané texty jsouzaměřeny např. na orientaci v účetnictví a výkazech, různé typy hospodářské kriminality (daňová, kybernetická, účetní ad.), oceňování majetku, veřejné zakázky či zadávání znaleckých posudků.Tyto e-moduly jsou určeny především pro soudce, státní zástupce, asistenty a čekatele. Audioknihy pak byly následně vytvořeny z vybraných témat těchto e-learningových textů.

 

PROJEKT REKODIFIKACE

V rámci projektu „Vzdělávání soudců a státních zástupců v oblasti rekodifikace soukromého práva“, který Justiční akademie realizovala v letech 2012 – 2015, bylo vytvořeno 62 e-learningových modulů a 4 audioknihy. Studijní materiály vytvořili lektoři Justiční akademie a další odborníci a sloužily primárně zaměstnancům justice, kteří se nemohli zúčastnit prezenční výuky v plném rozsahu. Zároveň slouží také k prohloubení získaných znalostí. Moduly pokrývají většinu materie nového soukromého práva. Délka jednotlivých modulů se liší podle rozsáhlosti právní úpravy, celkový počet stran pak činí 3 559 stran. Audioknihy byly nahrány profesionálními herci.

 

Okamžik, prosím. Načítám data...