Ve dnech 13. a 14. listopadu se v Kroměříži uskutečnilo již 3. rodinněprávní sympozium JA, které se tentokrát věnovalo problematice střídavé péče. Smyslem sympozií je formou odborného dialogu vedeného mezi soudci všech instancí a Ústavního soudu se zástupci dalších profesí nalézat modelová řešení typových případů rodinného práva, jež by odpovídaly požadavkům kladeným na moderní opatrovnickou justici.

Během prvního dne užší skupina pozvaných odborníků (soudci a soudkyně JUDr. Jaromír Jirsa, JUDr. Tomáš Lichovník, JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D., JUDr. Hana Nová, JUDr. Renáta Šínová, Ph.D., JUDr. Lenka Westphálová, Ph.D., JUDr. Soňa Soukupová, Mgr. Vladimír Polák, JUDr. Ingrid Kalináková (SK) a sociolog Mgr. Petr Fučík, Ph.D.) pracovala na základních tezích, které byly následně, druhý den akce, představeny širšímu publiku z řad opatrovnických soudců. Písemně zpracované teze z 3. sympozia, včetně praktické části, která obsahuje i návrhy formulace jednotlivých výroků, bude v řádu několik týdnů publikována na stránkách www.jacz.cz a představena i na dalších seminářích.

Výstupy z 1. rodinněprávního sympozia JA na téma protiprávní změna bydliště nezletilého jedním z rodičů dítě, jsou ke stažení zde: https://www.jacz.cz/images/stories/Aktuality/2019/vystupy_1._sympozia_schvalene.pdf

Výstupy z 2. rodinněprávního sympozia JA na téma svěření dítěte do péče příbuzné či blízké osoby, jsou ke stažení zde:
https://www.jacz.cz/aktuality/982-v-kromerizi-se-uskutecnilo-2-rodinnepravni-sympozium-ja-na-tema-pribuzenske-pece

Okamžik, prosím. Načítám data...