Justičníakademie

kontakt

Justiční akademie
Masarykovo nám. 183
Kroměříž
767 01
Tel: 573 505 114
Fax: 573 505 101

e-mail: sekretariat@jacz.cz
datová schránka: gg5aa56
web: www.jacz.cz

 

Knihovní řád JA je ke stažení zde. 

Knihovna Justiční akademie je v souladu se statutem Justiční akademie odbornou knihovnou specializující se na právnickou literaturu.

Knihovna Justiční akademie vznikla v roce 2006 sloučením fondu knihovny Justiční školy a převzetím fondu knihovny Justiční akademie ve Stráži pod Ralskem. Knihovna je součástí Justiční akademie.

Jedná se o veřejnou knihovnu, která se řídí zákonem 257/2001 Sb. O knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb.

Knihovna poskytuje knihovnické, bibliograficko-informační služby, rešeršní služby, informační služby, meziknihovní výpůjční služby a zabezpečuje studijní materiály pro účastníky studia Justiční akademie.

Součástí knihovny je také evropské dokumentační středisko (EDC), které je součástí sítě středisek European Direct, zřízené Evropskou komisí a fungující v celé EU i v dalších zemích. EDS byl udělen statut EDC (European Documentation Center), díky čemuž poskytuje Evropská unie středisku vybrané publikace a časopisy zdarma. Cílem EDS je informativně podporovat vzdělání a studium otázek evropské integrace.

Knihovna Justiční akademie je s profesionálním knihovnickým systémem Kp-Win SQL, který je  určen pro zpravování fondu a výpůjční proces.

Program Kpwin SQL byl vybrán i s ohledem na možnou spolupráci a kooperaci s ostatními odbornými knihovnami mimo jiné i krajskou knihovnou Františka Bartoše ve Zlíně, která má rovněž stejný profesionální knihovnický program.

Knihovna spolupracuje na tvorbě souborného katalogu ČR a od roku 2009 také na tvorbě jmenných autorit v rámci projektu „Kooperativní tvorba a využívání souborů národních autorit“ v Národní knihovně ČR v Praze.

Součástí knihovny je studovna s 12 počítači pro studijní účely vybavenými přístupen na Internet a do databází ASPI a NOVATRIX.

 

Odebírané odborné právní časopisy v knihovně Justiční akademie

Ad Notam : Notářský časopis. -- Praha : Nakladatelství C.H.Beck,
ISSN 1211-0558
6x ročně od č. 1/200

Andragogika : čtvrtletník pro vzdělávání dospělých. -- Praha : DAHA, ISSN 1211-6378
4 x ročně od č. 1/2008

Bulletin advokacie : stavovský časopis české advokacie. -- Praha : Česká advokátní komora, ISSN 1210-6348
10 x ročně od č. 3/2007

Parlamentní listy : zpravodajský měsíčník. -- Praha OUR MEDIA
ISSN 1214-3154
12 x ročně od č. 1/2010

Právní fórum : český právnický měsíčník. -- Praha : ASPI Publishing,
ISSN 1214-7966
12 x ročně od č. 1/2011

Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. -- Praha : Nakladatelství C.H.Beck –ISSN 1210-6410
2x měsíčně od č. 4/2004

Právo a rodina : rodina, manželství, děti a mládež, dědictví : rodinné právo. -- ČPraha : Linde, ISSN 1212-866X
1x měsíčně od č. 1/2009

Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu. -- Praha : Aspi Publishing, ISSN 1214-6056
1x měsíčně od č. 1/2007

Soudce : časopis Soudcovské unie České republiky. -- Praha : Soudcovská unie České republiky, ISSN 1211-5347
1x měsíčně od č. 1/2008

Soudní rozhledy : Nová soudní rozhodnutí soudů České republiky. --Praha : C.H. Beck, ISSN 1211-4405
1x měsíčně od č. 1/2004

Správní právo : odborný časopis pro oblast státní správy a správního  práva. -- Praha : Vítoš, ISSN 0139-6005
6x ročně od č. 1/2007

Státní zastupitelství : profesní časopis státních zástupců a státního zastupitelství České republiky. -- Praha : LEXIS NEXIS,
ISSN 1214-3758
1x měsíčně od č. 1/2007

Trestněprávní revue. -- Praha : Nakladatelsvtí C.H.Beck,
ISSN 1213-5313
1x měsíčně od č. 1/2008

Trestní právo : odborný časopis pro trestní právo a obory související. -- Praha : LEXIS NEXIS, ISSN 1211-2860
1x měsíčně od č. 1/2006

Přihlášení do ASJA