Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.00/80.00001
Částka: 14 875 750,- Kč
Doba realizace projektu: 1. července 2012 – 30. června 2015

Cíl projektu:
Vytvořit funkční systém vzdělávání soudců a státních zástupců v oblasti ekonomie, odborných specializací a efektivního managementu soudních případů. Projekt reaguje na požadavky jednoho ze základních programových dokumentů MSp a to Koncepce stabilizace justice. Projekt v souladu se zaměřením oblasti podpory 4.4a.1 usiluje o zvýšení institucionální kapacity, kvality a efektivnosti institucí veřejné správy.

 

Na přelomu června a července (27.6.-1.7. 2016) se v Kroměříži uskutečnily první dva semináře projektu Training legal languages for effective functioning of judicial cooperation in EU (JUST/2014/JTRA/AG/EJTR/6762), zaměřeného na odborné jazykové vzdělávání. Koordinátorem projektu, který reaguje na stále rostoucí poptávku po odborné jazykové výuce, je česká Justiční akademie, ta ke spolupráci přizvala justiční akademie a ministerstva spravedlnosti Slovenské republiky, Polska, Chorvatska a Slovinska. Během dvouletého trvání projektu se uskuteční celkem 6 seminářů; čtyři se zaměřením na anglický jazyk, dva na jazyk německý. Tematicky bude obsažena terminologie jak trestního, tak občanského práva, a to pro oblast přeshraniční justiční spolupráce. Součástí projektu je také odborná konference pro vzdělavatele (Praha, podzim 2017), na které budou prezentovány multimediální výukové materiály, které se připravují pro jednotlivé semináře a další výstupy projektu.

Trestněprávní prosazování soutěžního práva, Praha, 16. 9. 2013

PROGRAM

 

 Ekonomické aspekty a soukromoprávní prosazování soutěžního práva, Kroměříž, 20. - 21. 5. 2013

PROGRAM

 

Veřejné zakázky v ČR a SR, Omšení, 4. - 5. 4. 2013

PROGRAM


Okamžik, prosím. Načítám data...