Mezinárodní právo rodinné v praxi – zpráva ze společného semináře

JUDr. Jana Wurstová

Po několika letech se z prvotního nesmělého pokusu pořádat společně s Justiční akademií semináře, na nichž by se sešli účastníci – zástupci obou právnických profesí – soudců i advokátů – stalo již pravidlo. Ukázalo se, že vybere-li se vhodné téma, na kterém má stejný zájem soudcovský i advokátní stav, přináší to značné obohacení diskusí, oživení a všestranný prospěch. Je to ostatně vždy vidět z anketních lístků, kde se účastníci k semináři mohou anonymně a svobodně vyjádřit. Nejvhodnějším tematickým pojítkem bývá samozřejmě evropské právo, resp. jeho vybrané oblasti.

Okamžik, prosím. Načítám data...