Ve dnech 24. – 25. 2. 2011 proběhla v Justiční akademii konference E-learningové vzdělávání v justici.

Konference_E-learningHlavním tématem konference bylo zejména představení projektu CZ0056 E-learningové vzdělávání pro resort justice podpořeného grantem z Norska prostřednictvím Norského finančního mechanismu. Justiční akademie je řešitelem projektu, který se v současné době nachází ve své závěrečné fázi. Bližší informace o projektu je možné nalézt na webových stránkách Justiční akademie.

 Konference_E-learningV rámci konference byl představen projekt CZ0056 a jeho návaznost na vzdělávání v Justiční akademii a technická stránka projektu. Nedílnou a zajímavou součástí konference byly příspěvky autorů studijních textů pro e-learningové vzdělávání na téma jejich zkušenosti s tvorbou studijních textů. V průběhu druhého dne konference dále vystoupili zahraniční hosté, zástupce Evropské justiční vzdělávací sítě a zástupce Nejvyššího soudu Estonska, kteří se podělili o své zkušenosti s e-learningovým vzděláváním.

Mezi účastníky konference byli nejen autoři studijních textů, ale také soudci, státní zástupci, zaměstnanci resortu justice, zástupci Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva financí, Vězeňské služby, Policie ČR a řady dalších institucí, které projevily zájem o toto velmi aktuální a zajímavé téma konference.

 

Jednalo se o první seminář z oblasti insolvencí v r. 2011. Semináře se zúčastnili soudci, asistenti, vyšší soudní úředníci apod., kteří se nespecializují na insolvence a chtěli se seznámit alespoň se základy její právní úpravy. V průběhu semináře přednášející lektor Mgr. Jan Kozák, soudce a místopředseda Krajského soudu v Brně, seznámil účastníky s obsahem a strukturou insolvenčního zákona. Současně vysvětlil obsah pojmů, které uvedený zákon používá. S ohledem na  rozsáhlost a obtížnost problematiky mohl se ve vyhrazeném čase jednotlivými kapitolami zabývat pouze velmi stručně. Z  tohoto důvodu je v plánu vzdělávání Justiční akademie zařazeno pokračování semináře, Insolvenční zákon –Základy právní úpravy -  II. část,
který se uskuteční ve čtvrtek dne 15. září  2011 v Kroměříži.  

Odborná komise dnes doporučila ministru spravedlnosti, aby do čela Justiční akademie jmenoval právníka Jana Petrova. Ministr Jiří Pospíšil chce vítěze výběrového řízení jmenovat do funkce ředitele bezprostředně poté, co tento krok projedná s Radou Justiční akademie.

„Plně respektuji rozhodnutí komise, ve které zasedali význační představitelé soustavy soudů i státních zastupitelství. Vybraného uchazeče jmenuji do funkce v nejbližší možné době,“ uvedl ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil. Od nového ředitele ministr očekává vytvoření nové koncepce vzdělávání zaměstnanců justice, která bude mimo jiné zaměřena i na oblast boje proti korupci.   

31. ledna 2011 opouští Justiční akademii její ředitelka a bývalá ministryně spravedlnosti JUDr. Daniela Kovářová.

„Strávila jsem v Justiční akademii tři zajímavé roky a jsem za tuto zkušenost velmi vděčná,“ přiznává na rozloučenou Kovářová.

Za tuto dobu přešla Justiční akademie na moderní vzdělávací metody i způsob práce, snížila počet zaměstnanců o více než 20%, zavedla on line přihlašování na semináře, modernizovala webové stránky a zapsala se do vědomí justiční i široké veřejnosti. Zprávu o činnosti Justiční akademie za rok 2010 naleznete zde.

Ministr spravedlnosti vydal nový Statut Justiční akademie.

Statut stanoví bližší podrobnosti o činnosti Justiční akademie a určuje organizační členění, nově však také vyjmenovává všechna regionální pracoviště Justiční akademie, v nichž probíhá vzdělávání, a uvádí do souladu se zákonem o soudech a soudcích některá ustanovení. Zmiňuje se o tom, že se Justiční akademie podílí na zabezpečení studia bakalářského programu vyšší justiční úředník, a umožňuje ministru spravedlnosti jmenovat emeritní členy Rady Justiční akademie z řad bývalých členů Rady.

Návrh změn byl projednán Radou Justiční akademie na jejím zasedání dne 17.12.2010 a nový Statut je účinný od 1.1.2011. Zájemci jeho plné znění naleznou zde.

 

13.1.2011                                                                                                                           vedení Justiční akademie

 

Okamžik, prosím. Načítám data...