31. ledna 2011 opouští Justiční akademii její ředitelka a bývalá ministryně spravedlnosti JUDr. Daniela Kovářová.

„Strávila jsem v Justiční akademii tři zajímavé roky a jsem za tuto zkušenost velmi vděčná,“ přiznává na rozloučenou Kovářová.

Za tuto dobu přešla Justiční akademie na moderní vzdělávací metody i způsob práce, snížila počet zaměstnanců o více než 20%, zavedla on line přihlašování na semináře, modernizovala webové stránky a zapsala se do vědomí justiční i široké veřejnosti. Zprávu o činnosti Justiční akademie za rok 2010 naleznete zde.

Ministr spravedlnosti vydal nový Statut Justiční akademie.

Statut stanoví bližší podrobnosti o činnosti Justiční akademie a určuje organizační členění, nově však také vyjmenovává všechna regionální pracoviště Justiční akademie, v nichž probíhá vzdělávání, a uvádí do souladu se zákonem o soudech a soudcích některá ustanovení. Zmiňuje se o tom, že se Justiční akademie podílí na zabezpečení studia bakalářského programu vyšší justiční úředník, a umožňuje ministru spravedlnosti jmenovat emeritní členy Rady Justiční akademie z řad bývalých členů Rady.

Návrh změn byl projednán Radou Justiční akademie na jejím zasedání dne 17.12.2010 a nový Statut je účinný od 1.1.2011. Zájemci jeho plné znění naleznou zde.

 

13.1.2011                                                                                                                           vedení Justiční akademie

 

V prvních dnech letošního roku obdržela Justiční akademii rozpočet pro svou činnost. Díky úsporným opatřením,  které vedení instituce přijalo v loňském roce, bude Justiční akademie schopna uspořádat všechny vzdělávacích akcí, schválené Radou Justiční akademie pro rok 2011. S ohledem na optimalizaci, k níž došlo v září loňského roku, bude Justiční akademie fungovat v roce 2011 v nezměněné podobě a bez nutnosti dalšího snižování počtu zaměstnanců či snížení jejich platů.

Zásadní organizační novinku však zaregistrují účastníci vzdělávání již v těchto dnech, neboť počínaje lednem Justiční akademie ruší čtvrtletní přihlašovací termíny v systému ASJA a soudci a státní zástupci se budou moci na semináře a školení přihlašovat průběžně, jakmile bude seminář zorganizován a vyvěšen na webové stránky.

Justiční akademie také vyhoví opakovaným žádostem justiční veřejnosti a v brzké době rozběhne chat – diskusní fórum uzavřené pouze pro justici. Konečně bude mít justice zaheslovaný prostor pro širokou výměnu svých názorů.

8.1.2011

 

Justiční akademie děkuje všem lektorům, účastníkům vzdělávacích akcí a seminářů, příznivcům, partnerům, spolupracovníkům i soudcům, státním zástupcům a široké veřejnosti za podporu a pomoc v průběhu celého roku a přeje klidné a spokojené Vánoce a hodně zdraví a štěstí v novém roce 2011.

Těšíme se na další setkání s Vámi při vzdělávacích akcích v roce 2011.

Oznamujeme dále, že dne 31.12.2010 budou budovy Justiční akademie v Kroměříži a v Praze uzavřeny  v důsledku čerpání řádné dovolené zaměstnanců Justiční akademie.

 

23. prosince 2010

Ing. Jiří Jachan

Tiskový tajemník Justiční akademie

V pátek 17.  prosince 2010  proběhlo poslední letošní zasedání Rady Justiční akademie.

S ohledem na onemocnění předsedy Rady prof. Švestky řídil zasedání doc. Zdeněk Koudelka, který představil a přivítal nové členy Rady – JUDr. Jaroslava Bureše, místopředsedu Vrchního soud a a Mgr. Vítězslava Dohnala. Rada poté projednala návrhy změn Statutu Justiční akademie, zejména jeho soulad se zákonem o soudech a soudcích, otázky volby místopředsedy a budoucnosti regionálních pracovišť. Dále měla Rada na programu vzdělávání vyšších soudních úředníků, které by se v příštích letech mělo vrátit zpět na Justiční akademii, nejspíš však ve formě kratší než doposud. Prvním krokem by měla být změna příslušného zákona.

Okamžik, prosím. Načítám data...