Ministr spravedlnosti vydal nový Statut Justiční akademie.

Statut stanoví bližší podrobnosti o činnosti Justiční akademie a určuje organizační členění, nově však také vyjmenovává všechna regionální pracoviště Justiční akademie, v nichž probíhá vzdělávání, a uvádí do souladu se zákonem o soudech a soudcích některá ustanovení. Zmiňuje se o tom, že se Justiční akademie podílí na zabezpečení studia bakalářského programu vyšší justiční úředník, a umožňuje ministru spravedlnosti jmenovat emeritní členy Rady Justiční akademie z řad bývalých členů Rady.

Návrh změn byl projednán Radou Justiční akademie na jejím zasedání dne 17.12.2010 a nový Statut je účinný od 1.1.2011. Zájemci jeho plné znění naleznou zde.

 

13.1.2011                                                                                                                           vedení Justiční akademie

 

V prvních dnech letošního roku obdržela Justiční akademii rozpočet pro svou činnost. Díky úsporným opatřením,  které vedení instituce přijalo v loňském roce, bude Justiční akademie schopna uspořádat všechny vzdělávacích akcí, schválené Radou Justiční akademie pro rok 2011. S ohledem na optimalizaci, k níž došlo v září loňského roku, bude Justiční akademie fungovat v roce 2011 v nezměněné podobě a bez nutnosti dalšího snižování počtu zaměstnanců či snížení jejich platů.

Zásadní organizační novinku však zaregistrují účastníci vzdělávání již v těchto dnech, neboť počínaje lednem Justiční akademie ruší čtvrtletní přihlašovací termíny v systému ASJA a soudci a státní zástupci se budou moci na semináře a školení přihlašovat průběžně, jakmile bude seminář zorganizován a vyvěšen na webové stránky.

Justiční akademie také vyhoví opakovaným žádostem justiční veřejnosti a v brzké době rozběhne chat – diskusní fórum uzavřené pouze pro justici. Konečně bude mít justice zaheslovaný prostor pro širokou výměnu svých názorů.

8.1.2011

 

Justiční akademie děkuje všem lektorům, účastníkům vzdělávacích akcí a seminářů, příznivcům, partnerům, spolupracovníkům i soudcům, státním zástupcům a široké veřejnosti za podporu a pomoc v průběhu celého roku a přeje klidné a spokojené Vánoce a hodně zdraví a štěstí v novém roce 2011.

Těšíme se na další setkání s Vámi při vzdělávacích akcích v roce 2011.

Oznamujeme dále, že dne 31.12.2010 budou budovy Justiční akademie v Kroměříži a v Praze uzavřeny  v důsledku čerpání řádné dovolené zaměstnanců Justiční akademie.

 

23. prosince 2010

Ing. Jiří Jachan

Tiskový tajemník Justiční akademie

V pátek 17.  prosince 2010  proběhlo poslední letošní zasedání Rady Justiční akademie.

S ohledem na onemocnění předsedy Rady prof. Švestky řídil zasedání doc. Zdeněk Koudelka, který představil a přivítal nové členy Rady – JUDr. Jaroslava Bureše, místopředsedu Vrchního soud a a Mgr. Vítězslava Dohnala. Rada poté projednala návrhy změn Statutu Justiční akademie, zejména jeho soulad se zákonem o soudech a soudcích, otázky volby místopředsedy a budoucnosti regionálních pracovišť. Dále měla Rada na programu vzdělávání vyšších soudních úředníků, které by se v příštích letech mělo vrátit zpět na Justiční akademii, nejspíš však ve formě kratší než doposud. Prvním krokem by měla být změna příslušného zákona.

Mezinárodní seminář pro státy Východního partnerství na Justiční akademii Dnešním dnem se uzavírá na Justiční akademii Kroměříži mezinárodní seminář pro státy Východního partnerství, který za finanční podpory Evropské komise pořádalo Ministerstvo spravedlnosti ve dnech 13. – 17. 12.2010 v Kroměříži pro zástupce významných zejména justičních institucí z Ukrajiny, Běloruska, Moldavska, Arménie, Gruzie a Ázerbájdžánu.

V pondělí 13.12.2010 seminář na Justiční akademii zahájila ředitelka Justiční akademie JUDr. Daniela Kovářová. V odpoledních hodinách pak účastníky této významné akce přivítal náměstek ministra spravedlnosti JUDr. Filip Melzer, L.LM., Ph.D.

Okamžik, prosím. Načítám data...