26.1.2014    personalista.com    str. 0   lidé a podniky
personalista.com    Internet    

Oba patří k nejužšímu týmu tvůrců zákoníku, na jehož přípravě se podíleli jako členové rekodifikační komise Ministerstva spravedlnosti. Oba jsou lektory občanského práva pro vzdělávání soudců v Justiční akademii a vyučují na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Rovněž jsou hlavními autory velkého komentáře k novému občanskému zákoníku, na němž se autorsky podílel též partner kanceláře, František Korbel. Společně s ním a s dalším spolupracujícím expertem a tvůrcem zákoníku, Milanem Hulmákem, tak tvoří největší akademický tým zaměřený na rekodifikaci v Česku.

20.11.2013    Hospodářské noviny    str. 8   Příloha - Kariéra a vzdělávání - celoživotní vzdělávání

Jana Čechová, Ludmila Havelová - Ministerstvo spravedlnosti -

Celoživotní vzdělávání v justici zajišťuje Justiční akademie, která vznikla v roce 2002 jako centrální instituce resortu ministerstva spravedlnosti.

V roce 2005 se sídlo této instituce přestěhovalo ze Stráže pod Ralskem do Kroměříže a současně se akademie sloučila s Justiční školou, zařízením ministerstva spravedlnosti pro vzdělávání vyšších soudních úředníků, založenou v roce 1995. Vzdělávací akce se uskutečňují také v pobočce v Praze a v regionálních učebnách, převážně v sídlech krajských soudů – v Českých Budějovicích, Hradci Králové, Litoměřicích, Plzni, Brně, Olomouci, Ostravě.

 

V minulém týdnu navštívila Justiční akademii ministryně spravedlnosti paní Marie Benešová. Ředitel Justiční akademie Jan Petrov jí uvítal spolu se všemi pracovníky v arkádové dvoraně neorenesanční historické budovy na Masarykově náměstí v Kroměříži. Tam také proběhlo neformální setkání a představení všech shromážděných paní ministryni.

Posléze byla paní ministryně seznámena s procesem vzdělávání, který dlouhodobě probíhá v této vzdělávací instituci. Zajímala se o nové technologie, nové vzdělávací programy a inovativní projekty realizované ve vzdělávacím procesu. Zvláštní pozornost věnovala informacím týkajících se proškolování nového kodexu soukromého práva – nového občanského zákoníku. Získala také informace o systému vzdělávání administrativy při závislosti na pracovních pozicích s možností modulové skladby obsahu vzdělávání. Ocenila, že se akademii dlouhodobě daří získávat granty, které umožňují flexibilně reagovat na aktuální požadavky justice. Přivítala možnost zahraniční spolupráce, která díky aktivnímu členství akademie v EJTN – evropské síti justičních vzdělávacích institucí- umožňuje soudcům a státním zástupcům možnost zúčastnit se zahraničních vzdělávacích akcí a odborných stáží.

Svou návštěvu ukončila paní ministryně prohlídkou budovy, která je evidovanou kulturní památkou státu. Zaujala jí především reprezentační aula, jejíž strop je bohatě ornamentálně zdoben s centrálním figurálním motivem.

 

1 ministrine BenesovaV minulém týdnu navštívila Justiční akademii ministryně spravedlnosti paní Marie Benešová. Ředitel Justiční akademie Jan Petrov jí uvítal spolu se všemi pracovníky v arkádové dvoraně neorenesanční historické budovy na Masarykově náměstí v Kroměříži. Tam také proběhlo neformální setkání a představení všech shromážděných paní ministryni.

Posléze byla paní ministryně seznámena s procesem vzdělávání, který dlouhodobě probíhá v této vzdělávací instituci. Zajímala se o nové technologie, nové vzdělávací programy a inovativní projekty realizované ve vzdělávacím procesu. Zvláštní pozornost věnovala informacím týkajících se proškolování nového kodexu soukro2 ministrine Benesovamého práva – nového občanského zákoníku. Získala také informace o systému vzdělávání administrativy při závislosti na pracovních pozicích s možností modulové skladby obsahu vzdělávání. Ocenila, že se akademii dlouhodobě daří získávat granty, které umožňují flexibilně reagovat na aktuální požadavky justice. Přivítala možnost zahraniční spolupráce, která díky aktivnímu členství akademie v EJTN – evropské síti justičních vzdělávacích institucí- umožňuje soudcům a státním zástupcům možnost zúčastnit se zahraničních vzdělávacích akcí a odborných stáží.

Svou návštěvu ukončila paní ministryně prohlídkou budovy, která je evidovanou kulturní památkou státu. Zaujala jí především reprezentační aula, jejíž strop je bohatě ornamentálně zdoben s centrálním figurálním motivem.

Okamžik, prosím. Načítám data...