Lidové noviny

30.5.2013    Lidové noviny    str. 12   Názory

Tomáš Němeček Ministerstvo spravedlnosti

Výňatek z článku

 

Občanský zákoník už může odložit jen cynik nebo...

Z nespojitých teček se někdy dají složit hrozivé obrázky. Vpondělí uspořádal předseda ústavně-právního výboru sněmovny Stanislav Polčák (TOP 09) velký seminář k novému občanskému zákoníku s podtitulem „Změnit, odložit, či ponechat?“. V úterý vhodný nosič – mladý poslanec ČSSD Jan Chvojka – pustil zprávu, že jeho strana se ještě jednou pokusí kodex odložit „o rok či dva“. Včera to zkusil naostro, zatím ještě neuspěl. Ano, všimli jsme si, jak TOP 09 poslední dobou testuje možná pojítka s ČSSD (dění na pražském magistrátu je nejviditelnější příklad), rok před volbami je to běžný sport. Ale nemyslíte to vážně s odkladem kodexu, že ne?

Výňatek z textu

25.4.2013    denik.obce.cz    str. 0   Sociální problematika
Štěpánka Filipová    Soudnictví, vězeňství

Každý klient sociálních služeb s opatrovníkem by měl mít způsobilost k právním úkonům, které souvisejí s jeho každodenním životem. O tomto tématu a dalším aktuálním vývoji v opatrovnictví se bude diskutovat na odborné konferenci, která se uskuteční v pondělí 29. dubna v Praze. Opatrovnictví postupně získává tvář, která je více podobná běžnému životu lidí bez postižení. Stejnou změnou prochází život také lidí v ústavních sociálních službách, který se mění na život v přívětivých domovech. Pomáhá s tím projekt Transformace sociálních služeb financovaný z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Výňatek z textu

28.3.2013    Právní rádce    str. 32   Rekodifikace / anketa
JAN JANUŠ PETRA GŘÍBKOVÁ    Soudnictví, vězeňství    
Codexis a Právní rádce pořádají od 22. do 23. dubna již třetí ročník kongresu Právní prostor, tentokrát s podtitulem nový občanský zákoník a jeho dopady na ostatní oblasti práva. o čem budou někteří přednášející mluvit? a jak by se dívali na případný odklad účinnosti zákoníku? Zeptali jsme se jich.
1 S jakým tématem na kongresu Právní prostor 2013 vystoupíte a proč? 2 Jaký je váš názor na případné odložení účinnosti nového občanského zákoníku?

Výňatek z textu
28.3.2013    Právní rádce    str. 18   Rekodifikace / rozhovor
JAN JANUŠ    Soudnictví, vězeňství

S hlavním autorem nového občanského zákoníku profesorem Karlem Eliášem o negativních náladách proti rekodifikaci, zásadě superficies solo cedit i o jeho pocitech devět měsíců před nabytím účinnosti.

* Pane profesore, jak na vás působily spekulace o možnosti odložení účinnosti nového občanského zákoníku?

27.3.2013    Lidové noviny    str. 3   Domov

Soudnictví, vězeňství

JAROSLAV FENYK (* 1961)

* Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy a Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Tam se stal v roce 2009 profesorem v oboru trestní právo.

JAN FILIP (* 1950)

* Absolvent Právnické fakulty dnešní Masarykovy univerzity, tam působí jako vedoucí katedry ústavního práva a politologie. Profesorem ústavního práva se stal v roce 1998.

Okamžik, prosím. Načítám data...